Mjölnaregatan 10

6. Mjolnaregatan 10
Mjölnaregatan 10

  • Klemetsö
  • byggnadsår 1961
  • grundrenovering 1994
  • affärs- och kontorsutrymme 1540m²
  • byggnadsrätt att använda 2805m²